o igri alea magica® recenzijepitanja i odgovorigalerijalinkovikontakt prodaja
 

 

Kontakt

Alea Magica, Beograd, Srbija i Crna Gora:

tel +381 64 1 58 58 38

 

Sva pitanja vezana za igru možete dostaviti na ovu adresu:

 
 

info@bascelik.com


 
 

Sva prava na ovoj igri zadržavaju autori. Nijedan deo ove igre ne sme biti reprodukovan, pohranjen u bazu podataka ili prenet u bilo kojoj formi i na bilo koji način (elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način), bez predhodne pismene dozvole autora.

© 2004 grupa autora "Alea Magica"
®
registrovan i zaštićen znak "Alea Magica"